Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z naszego serwisu.

Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych


Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OneLoop Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, NIP 701-054-60-81, REGON 363692028, KRS 0000883529 (dalej „OneLoop”).


Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@oneloop.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). W chwili obecnej w celu koordynacji działań i nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych w OneLoop powołany został również Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a po wejściu w życie RODO zostanie wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych będzie można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres Inspektor Ochrony Danych ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, bądź na adres e-mail: iod@oneloop.pl. Z inspektorem ochrony danych będzie można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora przez okres obowiązywania umowy / regulaminu o korzystanie z Programu korzyści OneLoop. Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody. W sytuacji, gdy dane osobowe użytkownika przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone (zanonimizowane). Będziemy także minimalizować z czasem ilość wykorzystywanych przez nas danych osobowych oraz możemy dokonać anonimizacji danych osobowych użytkownika w taki sposób, aby się z nim nie wiązały i nie pozwalały na jego identyfikację. W tym wypadku będziemy mogli korzystać z takich informacji bez informowania o tym użytkownika. 


Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane Partnerom Programu korzyści, których lista znajduje się na stronie www.oneloop.pl, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie w imieniu administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.


Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Przystąpienie do Programu korzyści OneLoop jest dobrowolne.
Żądanie usunięcia danych powoduje brak możliwości korzystania z korzyści oferowanych w Programie OneLoop.Pliki cookies i śledzenie stron

I. Ogólne informacje

  1. Każdemu, kto korzysta ze strony www.onleoop.pl (zarejestrowanemu lub nie zarejestrowanemu w serwisie usługi Oneloop) zwanego dalej „Użytkownikiem” przysługuje prawo do ochrony ich prywatności przez Oneoop S.A. („Usługodawcę”).

  2. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW informujemy, że przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika), nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa, nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony www.

  3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (jeżeli możliwe są one do identyfikacji poprzez nazwę stacji klienta bądź identyfikacji realizowanej przez protokół http, nazwę Użytkownika podawaną w procesie autoryzacji) niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych Regulaminem Oneloop opisującym świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.

  4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią wewnętrzną. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu stroną WWW. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis Oneloop.

  5. Usługodawca może wykorzystywać dane Użytkowników do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.

II. Polityka Cookies w Serwisie Oneloop

  1. Usługodawca umieszcza na urządzeniach Użytkowników pliki „cookies” głównie w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu Oneloop. Pliki „cookies”(„ciasteczka”) to krótkie pliki tekstowe zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika (tj. na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu Oneloop) głównie w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu Oneloop. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików „cookies” wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu Oneloop, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu Oneloop.

  2. Serwis Oneloop wykorzystuje pliki cookies. Cel, rodzaj i zawartość plików cookies wskazany został w Tabeli 1.

Tabela 1

Nazwa cookie Rodzaj cookie Przeznaczenie cookie
__utma Permanentne W tym ciasteczku zapisywane są dane dotyczące użytkownika i jego sesji wykorzystywane w narzędziu Google Analytics.
__utmc Sesyjne W tym ciasteczku zapisywane są dane dotyczące sesji użytkownika wykorzystywane w narzędziu Google Analytics.
__utmz Permanentne W tym ciasteczku zapisywane są dane dotyczące źródła wizyty użytkownika wykorzystywane w narzędziu Google Analytics.
__utmv Permanentne W tym ciasteczku zapisywane są dodatkowe informacje dotyczące użytkownika wykorzystywane w narzędziu Google Analytics.
_ga Permanentne W tym ciasteczku zapisywane są dane dotyczące użytkownika i jego sesji wykorzystywane w narzędziu Google Analytics.
SESSID-WEB Sesyjne W tym ciasteczku zapisywane są informacje dotyczące bieżącej sesji użytkownika

III. Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW na stronie www.chwilowo.pl.


IV. Jak zmieniać ustawienia w wyszukiwarkach

Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.

W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

  • Partnerzy strategiczni

  • Six Payment Services

Wszelkie prawa zastrzeżone.
OneLoop Sp. z o.o. 2021.

Projekt i wykonanie Pracownia Kreatywna